Wat is Remedial Teaching

 

Remedial Teaching wil zeggen dat er hulp wordt geboden aan kinderen die pedagogisch en/of didactische hulp nodig hebben. Het kan zijn dat kinderen door een bepaald leer, gedragsprobleem of stoornis op een lager niveau presteren. Dit geldt zowel voor kinderen die door deze problemen moeite hebben om mee te komen als voor kinderen die door deze problemen niet voldoende uitgedaagd worden. Ook zij kunnen baat hebben bij de extra aandacht en zorg die Remedial Teaching biedt.

 

Het is de taak van de Remedial Teacher om te onderzoeken wat het probleem is, wat de oorzaak van het probleem is en welke extra onderwijsbehoefte hierbij effectief is. De Remedial Teacher stelt dan samen met de ouders/verzorgers, desgewenst de school en indien van toepassing hulpverleners, een handelingsplan met een passend programma op en geeft hier invulling aan. Contact met school of eventuele hulpverlening geschiedt alleen met expliciete toestemming van de ouders.

 

 

Remedial Teaching in het kort:

 

  • De begeleiding is individueel en op maat
  • Er wordt planmatig volgens het overeengekomen handelingsplan en programma in behapbare stappen gewerkt. Tussentijdse evaluaties en bijsturing in overleg horen daarbij.
  • Er is extra aandacht voor:
    • Het aanleren van vaardigheden om met leerproblemen of beperkingen om te kunnen gaan
    • Het zorgdragen voor succeservaringen