Voor wie is RT Praktijk Hoorn

RT Praktijk Hoorn biedt individuele begeleiding aan kinderen die problemen ondervinden bij:

 

Technisch lezen – Begrijpend lezen – Taal en taalontwikkeling – Spelling  – Rekenen – Omgaan met dyslexie – Omgaan met dyscalculie en Concentratie en/of werkhouding.

 

Ook geeft RT Praktijk Hoorn individuele begeleiding aan kinderen die problemen ondervinden bij het volgen van het reguliere onderwijs als gevolg van een achterstand in de ontwikkeling.

 

De begeleiding is bedoelt voor kinderen van 4 tot 18 jaar.

 

Opdrachtgevers kunnen Ouders/verzorgers en Scholen zijn waarbij de ouders/verzorgers vanzelfsprekend altijd direct betrokken zijn.

 

De begeleiding vindt plaats onder schooltijd op school of na schooltijd in de praktijkruimte van RT Praktijk Hoorn.

 

 

Werkwijze

 

 

Alle kinderen zijn verschillend. Ze verschillen bijvoorbeeld in interesses, temperament en de manier waarop ze reageren op een situatie. Kinderen verschillen ook op het gebied van het leren in groepsverband, van elkaar en individueel. De één wordt opstandig als iets niet lukt, de ander trekt zich terug en wordt heel stilletjes. De één heeft visuele ondersteuning nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een plaatje of geheugensteuntje op zijn tafel. De ander moet de leerstof juist regelmatig uitgelegd krijgen en heeft vooral bevestiging nodig om weer verder te kunnen. De manier waarop een kind het beste leert, wordt ook wel de leerstijl van een kind genoemd.

 

De werkwijze van RT Praktijk Hoorn is gericht op een individuele aanpak. Hiervoor wordt na een eerste onderzoek en toetsing samen met de ouders/verzorgers, desgewenst school en indien van toepassing hulpverleners een individueel handelingsplan opgesteld, waarbij rekening gehouden wordt met de leerstijl en de sterke kanten van het kind. Door daar in de begeleiding goed bij aan te sluiten, zal het kind sneller succes ervaren en met meer plezier leren. Dit leidt automatisch tot betere resultaten.

 

De volgende punten staan centraal bij RT Praktijk Hoorn 

  • Er wordt aangesloten bij de leerstijl van het kind
  • Er wordt op een individuele, afwisselende manier gewerkt. Plezier is belangrijk!
  • Er wordt steeds gekeken naar wat het kind al goed kan. Dit wordt ingepast in de begeleiding. Succes is bouwen aan zelfvertrouwen
  • Het kind past het geleerde toe in de praktijk
  • Er is regelmatig overleg met de ouders, vaak moet er thuis ook geoefend worden Indien wenselijk is er regelmatig contact met de school (dit alleen met toestemming van de ouders), zodat de begeleiding zo goed mogelijk aansluitend vormgegeven kan worden. Samen kunnen we meer bereiken.