Over RT Praktijk hoorn

RT Praktijk Hoorn is gevestigd aan de Barnsteen 1 in Hoorn. RT Praktijk Hoorn beschikt over een eigen zelfstandige praktijkruimte. Over de afgelopen 10 jaar heeft de praktijk veel ervaring opgebouwd en beschikt over een uitgebreid aantal methoden en toetsen voor extra ondersteuning op onder andere de volgende gebieden:

 

 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen
 • Taal en taal ontwikkeling
 • Spelling
 • Rekenen
 • Omgaan met dyslexie
 • Omgaan met dyscalculie
 • Concentratie en/of werkhouding
 • Faalangst  

 

RT Praktijk Hoorn is een eenmanspraktijk van Ellen Postuma. Na  jaren voor de klas in het basis en speciaal basis onderwijs heb ik me volledig op Remedial Teaching gericht. Ik doe dit in samenwerking met een aantal basisscholen in Hoorn en omgeving en heb daarnaast kinderen individueel in begeleiding.

 

Remedial Teaching is dankbaar werk. Vaak kunnen kinderen met de geboden extra steun beter presteren en daardoor vaak op hun school blijven en beter functioneren. Daardoor voelen ze zich ook prettiger, wat ook weer invloed heeft op het leren.

 

 

Mijn opleiding:

 

 • Volledig bevoegd leerkracht Basis Onderwijs
 • Opleiding Speciaal Basisonderwijs (specialisatie onderwijs aan kinderen met leer-en gedragsmoeilijkheden)
 • Driejarige opleiding Remedial teacher/ intern begeleider aan de Son 
 • Diverse cursussen zoals:
  • Sterker Staan faalangstreductie training (Beeld en Brein)
  • Beeldenken in de praktijk + de vervolgstudie (Beeld en Brein)
  • Op het gebied van Dyslexie recentelijk b.v. Taal in blokjes
  • Jungle Memory Coach  (Lerend Brein)

 

Ieder jaar houd ik met cursussen, lezingen en het lezen van boeken en artikelen mijn kennis op peil.

 

Lid LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers)