Diensten en tarieven

 

Algemeen

 

Het intakegesprek is kosteloos en vrijblijvend. Aan het onderzoek, de gerichte begeleiding en eventuele gesprekken op school zijn wel kosten verbonden. In sommige gevallen kunnen deze kosten betaald worden uit een budget op basis van Leerling Gebonden Financiering (een ‘rugzak’) of een persoonsgebonden budget of de opvolgers van die regelingen. Voor eventuele mogelijkheden om bepaalde kosten af te trekken van de belasting of om bij uw gemeente een beroep te doen op de Bijzondere Bijstand verwijs ik naar de website van de Landelijke oudervereniging Balans (www.balansdigitaal.nl).

 

Tarieven

 

Intakegesprek

kosteloos

Individuele leerlingbegeleiding, 45   minuten per sessie (*)

€ 37,50

Uurtarief

€ 47,50

Pedagogisch didactisch onderzoek incl.   verslag, handelingsplan en evaluatie.

uurtarief

Reiskosten per km (buiten de gemeente   Hoorn)

€ 0,19

Jaarcontracten (Ouders/verzorgers,   school of de combinatie van beide)

In onderling overleg

(*) Standaard begeleidingssessie bestaat uit 45 leerling gebonden minuten. Dit tarief is inclusief de voorbereiding, administratie en het voeren van een (kort) evaluatiegesprek na 10 begeleidingssessies.

 

Aanpassingen op een standaard begeleidingssessie zijn in overleg mogelijk om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeftes van uw kind of leerling.

De kosten voor de begeleiding worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever. De opdrachtgevers kunnen bijvoorbeeld de ouders/verzorgers zijn  of de school.

 

Gesprek op school en/of met ouders (intakegesprek en een (kort) evaluatiegesprek na 10 begeleidingssessies vallen hierbuiten) conform uurtarief
De tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT).

 

Aan- en afmelden

Aanmelden kan telefonisch of per e-mail (zie contactgegevens).

 

Als een begeleiding niet door kan gaan dan moet dit tenminste 24 uur van te voren worden gemeld. Anders is de praktijk genoodzaakt de sessie in rekening te brengen, die tijd is namelijk voor u gereserveerd. In onderling overleg kan er altijd gekeken worden naar een vervangend tijdstip.

Schoolvakanties.

Tijdens schoolvakanties loopt de  begeleiding van uw kind in principe niet door. De combinatie van school en begeleiding vergt veel van uw kind.

 

Heeft U recht op vergoeding?

 

In sommige gevallen heeft u recht op vergoeding

 

Er kunnen zich verschillende omstandigheden voordoen waarin u de hulp van een particuliere remedial teacher niet zelf hoeft te betalen:

 

  • Er is sprake van een Persoonsgebonden Budget (PGB) waarmee de Remedial Teacher ingehuurd kan worden.

 

Lees hier meer over het PGB.

 

  • Er is sprake van een Leerlinggebonden Financiering (LGF/rugzakje). De      ouder kan toestemming geven aan de school om (een deel van) de LGF te      besteden aan de Remedial Teacher.

 

Lees hier meer over het voormalig LGF.

 

 

Wanneer u niet in staat bent één van mijn diensten zelfstandig te betalen, kunt u mogelijk gebruik maken van een vergoedingsregeling.


RT Praktijk Hoorn raadt u aan te informeren bij uw gemeente en uw ziektekostenverzekering. Met name bij de gemeente zijn er soms verschillende subsidie mogelijkheden. De regelingen kunnen per gemeente verschillen en u zult aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. 

 

U kunt informeren bij:

 

  • de gemeente
  • uw ziektekostenverzekering

 

kijk ook eens op: www.leergeld.nl